Interview Claudia Timmers

“We zijn het er allemaal wel over eens dat er wat moet gebeuren”

Centrummanager Claudia Timmers is aangetrokken door de VOV, de winkeliersvereniging van Vriezenveen. De wens om het centrum aan te pakken en een metamorfose te geven, ligt er al lang. “Er moet nu echter ook een keer daadwerkelijk wat gebeuren”, aldus Claudia. Betrokken partijen hebben daarom de plannen nieuw leven in geblazen.

Timmers is geboren in Vriezenveen, maar dat is het ook. Haar binding met Vriezenveen is er wel. “Ik woon in de omgeving en ken mensen die hier wonen of hebben gewoond, dus je krijgt genoeg zaken mee”.

Centrummanagement

Haar achtergrond qua werk ligt in het commerciële vastgoed, in de hoedanigheid van vastgoedadviseur/-consultant. Dit doet ze nu ook nog steeds, weliswaar in combinatie met centrummanagement. Een aantal jaren geleden kwam ze vanuit haar eigen woonplaats in aanraking met centrummanagement. Dit vanwege het feit dat centrumgebieden door allerlei ontwikkelingen steeds meer onder druk staan en aan verandering onderhevig zijn. Zo is ze ‘erin gerold’ en heeft ze haar werkervaring aangevuld met een (praktijk)opleiding op het gebied van centrummanagement. “Het is heel veelzijdig en houdt ook in dat je het grotere geheel in de gaten houdt. Het is de benadering om alle partijen, ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en inwoners, (beter) te laten samenwerken”.

Als contactpersoon voor de VOV komt ze veelvuldig met de ondernemers in contact, maar heeft ook contact met gemeente en provincie bijvoorbeeld. Ze fungeert mede als verlengstuk in het proces om de partijen weer te laten samenwerken. “Ik draag ideeën aan, maar haal ook input op bij de ondernemers”. Het uiteindelijke doel is om tot verbetering van het centrum te komen. Het centrum moet dusdanig aantrekkelijk zijn dat mensen er graag komen, kopen en verblijven.

Centrum weer aantrekkelijk maken

Timmers ideeën staan voor een overkoepelend plan, er komt veel bij kijken. Zo noemt ze de ligging en infra aantrekkelijk maken, maar ook kijken naar wat strategisch nodig is om bijvoorbeeld vastgoed te kopen. Daarnaast is de aankleding en onderlinge verbinding van winkels belangrijk, maar ook de bestrating en hoogteverschillen spelen een rol. Ook het winkelaanbod en gastvrijheid spelen een rol. “Wat is de invulling van de panden en de zogenaamde mengfunctie. Niet alles heeft een centrumfunctie” zo legt Timmers uit. Een combinatie van retail, horeca, inwoners, dienstverlening, cultuur en beleving werkt over het algemeen bevorderlijk voor de centrumfunctie.

Het centrum aantrekkelijk maken kan ook door het organiseren van evenementen, maar ook simpelweg door het onkruid aan te pakken. Dat is op sommige gedeelten bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid van vastgoedeigenaren en niet (altijd) van gemeente wat vaak wordt gedacht. Ook is vergroening een veel voorkomende ontwikkeling. “Sfeer is tenslotte een belangrijk aspect”.

“Er is wederzijds vertrouwen en openheid nodig, dat is er nu. We zijn het er allemaal wel over eens dat er wat moet gebeuren” vertelt Timmers. De gemeente is nu aan zet om de vervolgstappen te zetten en dit is ook toegezegd. Er wordt zelfs fors meer in het centrum geïnvesteerd dan aanvankelijk de bedoeling was. Dat het belang ook bij overige ondernemers leeft, blijkt wel. “Vriezenveense ondernemers die niet direct een belang hebben in het centrum, nemen namelijk uit zichzelf contact op en geven aan dat ze willen helpen bijvoorbeeld omdat ze het centrum een warm hart toedragen”.