Gemeente Twenterand

Aanbestedingsbeleid Gemeente Twenterand

De gemeente Twenterand kent een aanbestedingsbeleid. In het aanbestedingsbeleid staan de regels en richtlijnen voor de aanbesteding van werken en levering van diensten en goederen. Er zijn verschillende vormen van aanbesteding; openbaar, openbaar na selectie, enkelvoudig onderhands, meervoudig onderhands en Europese aanbestedingsregels. Hiervoor zijn procedures geschreven.

Voor de meeste BBV leden is het enkelvoudig onderhands (werken tot 50.000 euro  / levering en diensten tot 20.000 euro) en meervoudig onderhands interessant. Het nieuwe aanbestedingsbeleid zal binnenkort door B & W vastgesteld worden. Het bestuur van de de BBV heeft zijn uiterste best gedaan om de belangen van de BBV leden te behartigen. We hebben van het bestuur de toezegging gekregen dat het de intentie is om zoveel mogelijk plaatselijk uit te besteden, alhoewel men wel met strikte wettelijke kaders zit waar men zich aan moet houden.

Wat belangrijk is dat je als BBV lid, voorzover je dan nog niet gedaan hebt, op de groslijst van de gemeente komt te staan. Deze groslijst wordt door de gemeente gebruikt bij het uitbesteden van werken. Wat wij de gemeente hebben meegegeven; "Benut de kansen die binnen Twenterand liggen".

Ondernemersfonds Twenterand

De gemeente heeft een subsidieregeling voor ondernemersverenigingen.

Subsidie ondernemersfonds

Gemeente Twenterand

Lees meer over het aanbestedingsbeleid van de Gemeente Twenterand.

Aanbestedingsbeleid Twenterand

Parkmanagement

Lees meer over het parkmanagement voor bedrijventerrein Almeloseweg-Oost.

Parkmanagement Almeloseweg-Oost

VNO-NCW

De vereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers.

Lees meer over de VNO-NCW

Oosterweilanden

Lees meer over de zandwinning van de Oosterweilanden.

Zandwinning Oosterweilanden

Revitalisering

Lees meer over de revitalisering van de verouderde bedrijfsterreinen.

Revitalisering bedrijfsterreinen