“Het business to business netwerk van Vriezenveen én Westerhaar”

Over Bedrijven Belangen Vriezenveen

De ondernemersvereniging Bedrijven Belangen Vriezenveen (BBV) is opgericht op 23 november 2000. De vereniging behartigt de collectieve belangen van ondernemers in Vriezenveen en Westerhaar en omliggende kernen die behoren tot de voormalige gemeenten Vriezenveen. De BBV bevordert het contact tussen bedrijven en overheden, maar ook het onderlinge contact tussen de ondernemers.

De BBV onderhoudt contact met overheden en en andere verenigingen om de belangen van haar leden zo goed mogelijk te behartigen. Er zijn structureel contacten via:

  • Het lokaal Sociaal Economisch Platform
  • Een jaarlijks overleg met het college van B&W van Twenterand
  • Een jaarlijks overleg met de fractievoorzitters van Twenterand
  • Meerdere malen per jaar deelname in het voorzittersplatform van VNO-NCW

Daarnaast praat de BBV mee over de inrichting en vereisten van bedrijventerreinen. Concrete voorbeelden zijn de revitalisering van Weitzelpoort en het parkmanagement op nieuwe bedrijventerreinen.

Iedere business-to-business ondernemer in het werkgebied van de BBV kan lid worden van de vereniging. Inmiddels telt de BBV ruim 80 leden uit alle sectoren van het bedrijfsleven. Naast de belangenbehartiging is het onderlinge contact van groot belang voor de ondernemende leden. Daarvoor organiseert de BBV regelmatig een bijeenkomst voor de leden. Soms een bedrijfsbezoek bij een van de leden, soms een thema-bijeenkomst met een interessante spreker.

“Samenwerken voor

een beter resultaat”

Meld u aan als lid