Lid worden van Bedrijven Belangen Vriezenveen

Graag verwelkomen we u als nieuw lid van Bedrijven Belangen Vriezenveen. De vereniging behartigt de collectieve belangen van ondernemers in Vriezenveen en Westerhaar en omliggende kernen die behoren tot de voormalige gemeente Vriezenveen. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 200,00 per jaar.

Voorwaarden lidmaatschap

Uw bedrijf kan lid worden mits aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Het bedrijf/werkmaatschappij is gevestigd in Vriezenveen of Westerhaar.
 • Het bedrijf staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het bedrijf levert hoofdzakelijk aan danwel werkt voor bedrijven (business to business).
 • Per bedrijf dient jaarlijks contributie van € 200,- te worden voldaan.
 • Het bedrijf is niet hoofdzakelijk een winkel of detaillist.
 • Het bedrijf is actief in één van de volgende sectoren:
  • Industrie
  • Handel
  • Bouw en aanverwante sectoren of dienstverlening

Online aanmelden

Via het online aanmeldformulier kunt u uw bedrijf direct aanmelden voor het lidmaatschap van BBV.

Meer informatie?

Meer informatie over het lidmaatschap? Neem contact op met het bestuur:

 • Per e-mail: 
  info@b-b-v.nl
   
 • Per post:
  De Roerdomp 4
  7671 WL Vriezenveen

Voor de jaarlijkse contributie ontvangt u in de eerste helft van het jaar een factuur. Eventuele opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk een maand voor het begin van het volgende kalenderjaar plaats te vinden. Bij te late of tussentijdse opzegging blijft de gehele contributie van dat jaar verschuldigd.

“Samenwerken voor

een beter resultaat”

Meld u aan als lid