Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV), en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) verstrekt. Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw bedrijfsnaam

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

- Uw IP-adres

WAAROM Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) GEGEVENS NODIG HEEFT

Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) kan uw persoonsgegevens verwerken om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) uw persoonsgegevens gebruiken in verband met uw lidmaatschap van Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) of in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) GEGEVENS BEWAART

Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien u geen lid bent of als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor het lidmaatschap, de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) kan gebruik maken van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt in dat geval, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) heeft hier geen invloed op. Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) heeft Google geen toestemming gegeven om via Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Als lid kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen via uw persoonlijke inlogcode op onze website https://www.b-b-v.nl/ . Bent u geen lid, dan kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@b-b-v.nl . Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) op via info@b-b-v.nl . https://www.b-b-v.nl/ is een website van Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV). Bedrijven Belangen Gemeente Vriezenveen (BBV) is als volgt te bereiken:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08093600

E-mailadres: info@b-b-v.nl