Subsidie ondernemersfonds

De gemeente heeft een subsidieregeling voor ondernemersverenigingen. Subsidie op grond van deze regeling kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan de volgende activiteiten:

  • Versterken van ondernemersnetwerken;
  • Stimulering van samenwerking tussen ondernemers;
  • Innovaties bij ondernemers waarbij twee of meer ondernemers samenwerken;
  • Promotie van een gebied (bedrijventerrein, winkelgebied), de ondernemersvereniging of een groep ondernemers;
  • Verhoging van de aantrekkelijkheid van een gebied (veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid);
  • Organiseren van activiteiten ter promotie of netwerkbevordering;
  • Stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid;
  • Professionaliseren organisatie (o.a. website, social media, inhuur ondersteuning ondernemersvereniging);
  • Vraag- of kennisbundeling;

Voor meer informatie download de regeling of het aanvraagformulier.

Eventuele aanvragen of ideeën dienen via (het bestuur) van de BBV te lopen.

Regeling van het ondernemersfonds (PDF) Download het aanvraagformulier (PDF)