Subsidie ondernemersfonds

De gemeente kent een subsidieregeling voor ondernemers, de BBV doet de eerste screening van ingediende aanvragen op basis van de volgende pijlers:

  • Netwerken;
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO);
  • Innovatie;
  • Evenementen;
  • Onderwijs, Overheid en Ondernemers (de 3 O’s);

Per pijler kan max. € 3.000 besteed worden. Aanvraagformulieren kunnen via de website worden gedownload, uiteindelijke beoordeling en toewijzing vind plaats door de toetsingscommissie. Hebt u binnen uw onderneming activiteiten die vallen onder één van de genoemde pijlers aarzel dan niet en doe een aanvraag!

Regeling van het ondernemersfonds (PDF) Download het aanvraagformulier (PDF)