Parkmanagement

Parkmanagement

Locatie: Almeloseweg - Oost

Op 19 december 2012 is de Coöperatie Parkmanagement Bedrijventerrein Almeloseweg-Oost opgericht. Alle op het industrieterrein gevestigde bedrijven worden verplicht lid. Daarnaast kan door de coöperatie van de bedrijven een bijdrage worden gevraagd. Dat is geregeld bij de aankoop van de bedrijfskavels.

Met de Gemeente Twenterand worden afspraken gemaakt over de besteding door de coöperatie van publieke gelden. Bedrijven en gemeente betalen samen de kosten van parkmanagement. De gemeente besteedt daarmee beveiliging, bewegwijzering en groenvoorziening op het industrieterrein uit aan de daar gevestigde bedrijven.

Aldus kunnen die bedrijven samen de voor het gehele industrieterrein de voor hen meest gewenste prioriteiten stellen. Hoewel de eerste aanzet voor de coöperatie is gegeven door de gemeente, bepalen uitsluitend de leden van de coöperatie samen volgens welke regels de coöperatie te werk zal gaan. De gemeente houdt invloed door het stellen van voorwaarden aan de besteding van door haar beschikbaar te stellen middelen: geld en openbare ruimte.

Hiermee wordt beoogd de verantwoordelijkheid voor het goed functioneren van de voorzieningen op het bedrijventerrein neer te leggen bij alle betrokken bedrijven samen, met beschikbaarstelling van de daarvoor beschikbare publieke gelden. Ondernemers zijn er bij gebaat zelf de inrichting van hun bedrijventerrein te mogen aansturen, met het daarbij behorende budget. Hiermee worden zowel de particuliere belangen van de bedrijven als de publieke belangen van de gemeente duurzaam gediend.

Ondernemersfonds Twenterand

De gemeente heeft een subsidieregeling voor ondernemersverenigingen.

Subsidie ondernemersfonds

Gemeente Twenterand

Lees meer over het aanbestedingsbeleid van de Gemeente Twenterand.

Aanbestedingsbeleid Twenterand

Parkmanagement

Lees meer over het parkmanagement voor bedrijventerrein Almeloseweg-Oost.

Parkmanagement Almeloseweg-Oost

VNO-NCW

De vereniging die opkomt voor de belangen van ondernemers.

Lees meer over de VNO-NCW

Oosterweilanden

Lees meer over de zandwinning van de Oosterweilanden.

Zandwinning Oosterweilanden

Revitalisering

Lees meer over de revitalisering van de verouderde bedrijfsterreinen.

Revitalisering bedrijfsterreinen