Ondernemershuis Twenterand maakt zich sterk voor STOT

In de regio Twente is onlangs een initiatief gestart onder de naam “Sterk Techniekonderwijs Twente” (STOT). De samenwerkende scholengemeenschappen hebben het Ondernemershuis Twenterand (OHT) verzocht om ondersteuning hierin. Uiteindelijke doel is om het techniekonderwijs te verbeteren en meer leerlingen aan te trekken.

Er is een tekort aan goed geschoold technisch personeel. Daarom heeft de overheid een bedrag van totaal 100 miljoen euro beschikbaar gesteld om het techniek onderwijs op het vmbo te verbeteren. Een sterk vmbo bevordert de doorstroom via het middelbaar beroepsonderwijs naar de arbeidsmarkt. Het geld wordt onderverdeeld in regio’s waaronder ook het STOT.

De regio Twente is opgedeeld in een aantal subregio’s waaronder de regio Almelo, bestaande uit Almelo, Twenterand en Tubbergen. De scholengemeenschap Canisius/Pius X, Het Erasmus, Het Noordik, Het Mozaïek en het Zone College hebben een samenwerkingsverband opgestart om de subsidie te verkrijgen en te besteden voor de regio Almelo.

Vanuit die samenwerking is er een verzoek gedaan richting het OHT om dit traject te ondersteunen. Een aantal ondernemers in het OHT hebben de handen ineen geslagen en gezamenlijk een voorstel gedaan om het projectleiderschap voor de regio Almelo op zich te nemen. Na een succesvolle presentatie is de opdracht toegekend door de scholengemeenschappen aan dit OHT team.

Een mooi voorbeeld van hoe in het Ondernemershuis de kennis van zelfstandige ondernemers gebundeld wordt en een bijdrage aan de regio en het onderwijs te kunnen leveren.

Lees meer op sterktechniekonderwijs.nl