Dinsdag 1 november 2016

Geslaagde netwerkbijeenkomst BBV bij Seven

Dinsdag 1 november vond alweer de laatste netwerkbijeenkomst van 2016 plaats, deze keer bij Grand Café Seven.

Als sprekers waren uitgenodigd Renate Eggengoor van Ondernemershuis Twenterand en Moniek Kleinsman, oud schaatster en tegenwoordig onder andere actief als Statenlid voor de Provincie Overijssel en als zelfstandig ondernemer. Ze adviseert organisaties bij gezondheidsmanagement-, verzuim- en re-integratie vraagstukken en begeleidt topsporttalenten bij hun leefstijl.

Allereerst gaf Renate in haar presentatie een uitleg over de totstandkoming en doel van het Ondernemershuis Twenterand. In samenwerking met de Gemeente Twenterand heeft een aantal founders het initiatief genomen om het Ondernemershuis op te richten, om zo een werkplek te bieden aan zelfstandige professionals. Momenteel zijn er 5 gegadigden voor een plek in het Ondernemershuis, maar dit aantal zal naar verwachting snel oplopen. De opening vindt vrijdag 17 november 2016 plaats en wordt verricht door wethouder Van Abbema.

Vervolgens hield Moniek Kleinsman een inspirerend verhaal over haar leven als topschaatster en alle pieken en dalen die daarbij horen. Duidelijk werd hierbij dat succes en tegenslag soms dicht bij elkaar liggen. In een boeiend en openhartig betoog kregen we zo een inkijk in het leven van een topsporter, waarbij het publiek regelmatig actief werd betrokken. Uiteraard werd hierbij ook de link gelegd naar haar huidige bezigheden. Na afloop van de presentaties werd aan de aanwezigen een uitgebreid hapjesbuffet aangeboden en was er de gelegenheid om verder te discussiëren en te netwerken.

Al met al een zeer geslaagde netwerkbijeenkomst!