Algemene Ledenvergadering BBV

Op 10 maart 2020 is weer de jaarlijkse ledenvergadering van de BBV gehouden en zoals gebruikelijk werd de bijeenkomst gehouden in het café De Piep’n. De kroegbaas luisterend naar de naam Harrie kon ondanks het coronavirus toch ruim 60 gasten verwachten.

Het coronavirus was natuurlijk punt van aandacht, er werden dan ook geen handen geschud maar ‘ellebogen gebotst’ en zonder verder oponthoud begon voorzitter Ben Meulenbeld met de vergadering. Na de opening volgde het secretarieel jaarverslag door afzwaaiend secretaris Pieter Koene. Hij benoemde de activiteiten van het afgelopen jaar, waaronder de bedrijfsbezoeken aan VDL te Almelo (samen met de IKVO), de Groot Vroomshoop, Löwik Meubelen en uiteraard onze bijdrage aan de beurs in het kader van 650 jaar Vriezenveen.

Bestuurlijke veranderingen

De penningmeester, Harald Rohof, mocht hier de kosten van verantwoorden en kon melden dat er een batig saldo was en voldoende middelen voor een mooie toekomst van onze prachtige ondernemersclub. Dan is er een tijd van komen en een tijd van gaan. Als gevolg van het feit dat Pieter de wettelijke termijnen als bestuurs-lid erop heeft zitten werd hij onder luid applaus bedankt voor al zijn energie en toewijding als bestuurslid. Jaap Wildeboer (toegevoegd notaris verbonden aan Notariskantoor Hof) werd door de vergadering geïnstalleerd als zijn vervanger. We wensen Jaap dan ook veel succes en uiteraard plezier toe, we heten hem van harte welkom bij de club. Ben Meulenbeld, Henry Hazelhorst en Harald Rohof werden als bestuurslid herkozen en kunnen de volgende 3-jaarstermijn vol goede moed weer in.

Sponsoring Harmonie

Verder brachten René Lemans en Bas Borsje een te maken muziekproductie door de Vriezenveense Harmonie onder de aandacht. Zij willen hiermee het 100-jarig bestaan onder de aandacht brengen en dit met een muziekspektakel onder de titel “Oost West” vieren. Hiervoor zoeken zij sponsoren. Ondernemers die dit willen steunen kunnen contact opnemen met het bestuur van de Harmonie of mailen naar info@vriezenveenseharmonie.nl.

Na de vergadering werd de traditionele BBQ veelvuldig gebruikt en werd de avond onder het genot van een hapje en drankje door de bekende crew van Harrie sfeervol afgesloten.