“Het business to business netwerk van Vriezenveen én Westerhaar”

BBV behartigt uw belangen

Bedrijven Belangen Vriezenveen is opgericht in 1998 om de gezamenlijke belangen te behartigen van bedrijven gevestigd in Vriezenveen en Westerhaar.

Het doel van BBV is om de belangen van haar leden, de ondernemers in de kernen Vriezenveen en Westerhaar, te behartigen en om de contacten tussen die ondernemers onderling te stimuleren.

Om dit te bewerkstelligen ontplooit BBV een aantal activiteiten, waaronder een overleg met het gemeentebestuur.

“Samenwerken voor

een beter resultaat”

Meld u aan als lid