Monique Müller

In deze nieuwsbrief maken we kennis met de nieuwe programma adviseur economie; Monique Müller. Zij volgt Marijke Schipper op bij de gemeente Twenterand vanaf dit nieuwe jaar. Wie is Monique, wat zijn haar drijfveren en hoe ziet ze de economische toekomst voor Twenterand?

Monique is geboren in Utrecht maar haar familie komt uit de Achterhoek, Friesland en Twente zoals ze zelf aangeeft. Ze woont al 27 jaar in Enschede; in haar vrije tijd klust ze in haar huis en spendeert ze tijd aan een bijzondere hobby; rijden met sledehonden. 

Met 4 husky’s doet ze ook mee aan wedstrijden en is ze vrijwilliger bij de sledehondenclub. Ze schrijft een column voor het clubblad die ze uiteindelijk wil gaan bundelen in een boek. En een boek schrijven kan ze, ze heeft al twee thrillers op haar naam staan.

Achtergrond

Na haar opleiding Planologie en Ruimtelijke Ordening ging ze aan het werk bij Tauw Deventer en kwam door het gebiedsontwikkelingsproject waar ze aan werkte terecht in Enschede.

Dat is misschien wel één van de redenen dat ze uiteindelijk in Enschede is komen wonen. “Ik kwam op het station in Enschede en voelde me gelijk thuis”. Maar dat was niet haar enige kennismaking met de regio.

Namelijk na haar studie Bouwkunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven, die ze combineerde met haar werk, is ze van 1998 tot en met 2008 werkzaam geweest in gebiedsontwikkelingen bij de gemeente Hengelo in Overijssel. Zo kwam ze in aanraking met de geschiedenis van zowel Hengelo, Enschede en de samenwerking Münster, Osnabrück en Netwerkstad Twente (MONT). “Een bijzonder met elkaar verweven gebied” vertelt ze.

Zo leerde ze door het project Industrieel Agrarisch Erfgoed van de provincie Overijssel Twente goed kennen. Er waren allerlei interessante ontwikkelingen maar er werd niet veel over gesproken. Daardoor kwam het niet altijd tot uiting welke potentie de regio had. “Dat vond ik verdraaid jammer”.

In 2009 rondde ze de opleiding postmaster City Development (MCD) af. Daardoor werkte ze in allerlei projecten samen met andere partijen; o.a. bedrijven en overheden. Toen ervoer ze dat door het’ breed inzetten’ met allerlei partijen de gebiedsontwikkeling beter tot z’n recht komt.

In haar werk bijvoorbeeld voor de gemeente Hilversum werkte ze aan de “economische en ruimtelijke versterking in wat de Hilversummer zou zeggen het eigen dorp”. Economie inclusief een ruimtelijke en maatschappelijke blik; die combinatie maakte voor haar de overstap en het weer teruggaan richting het oosten en daarmee ook Twenterand eigenlijk heel logisch.

“Het zorgde er ook voor dat ik zag dat we hier in het oosten van het land meer de eigen kennis en kunde zouden moeten promoten. Wat we hier soms al dertig jaar doen (warmtenet) venten ze in het westen meer en vaak dichter bij de politiek”.

Kernkwaliteiten

Voor haar heeft Twenterand heel veel ondernemerschap met eigen identiteiten en landelijke thema’s. “Twenterand is één van de 40 grootste plattelandsgemeenten, uniek door de verschillende bedrijven die er zitten en die ook een spilfunctie hebben”. Ze ziet de kernen ook op zichzelf; wat zijn de kernkwaliteiten, waar zijn ze goed in?

De kunst is ook deze kernen te laten samenwerken. Monique’s opvatting is als je ergens terechtkomt moet je “weten wat er speelt, zodat je weet waarom dingen gaan zoals ze gaan, daar hoort ook de geschiedenis bij. Een stad met een geschiedenis is een stad met een toekomst. Nu heeft iedere stad, kern of buurtschap een geschiedenis die soms begint bij wandel van vee naar dorpskern en – handelsroutes. Sommige worden fietspaden, andere internationale verbindingswegen.

Waarom is een gebied zoals het is en als je dat weet, dan zie je ook dat het overal in terugkomt”. Monique noemt bijvoorbeeld de geschiedenis vanuit de handelsroutes van de Rusluie (tot 1917) en Vriezenveen en ziet dat terug in namen zoals de Krim, kozakken en huzarensalade.

In haar functie wil ze aan de slag met het Ondernemersfonds en de detailhandel structuurvisie. En zoals ze zelf zegt heeft ze een “pakketje veel”. Gelukkig heeft ze een heel team en een pakket voorbereidingen gekregen van Marijke waar ze mee verder kan. Zoals de drie O’s verder opzetten en bedrijfsbezoeken om in gesprek te gaan met de ondernemers.

Visie

Monique heeft een duidelijke visie zoals het meer gebruik maken van het eigen netwerk en deze delen. Ook wil ze kijken naar Duitsland, vanwege de sterke link met Twente maar ook naar Zwolle, Ommen en Hardenberg. Regio’s waarmee ze de verbindingen sterk wil houden.

Tot slot, vindt ze het belangrijk om aan te schuiven bij grotere ontwikkelingen, buiten je eigen gebied. Op de juiste momenten ook netwerken in het westen om de verbondenheid te houden en zo cruciale schakels te verwezenlijken, te creëren of te behouden ten behoeve van je eigen regio.